Om vandetVandbehandling

 

Fra vores 2 boringer i Korup enge hentes råvand op af grundvandsmagasiner som ligger i en dybde af ca. 18 og 66 meter.

På vandværket behandles råvandet med to meget simple processer: iltning og filtrering. Dette er gængs praksis på de fleste vandværker i Danmark.


Iltningen fjerner gasserne metan og svovlbrinte. Ilten får samtidig jern og mangan i vandet til at samle sig til partikler, som bagefter fjernes i sandfiltre.

Vandet er herefter rent og klar til at blive sendt ud til forbrugerne. Der foretages ingen yderligere vandbehandling af vandet.

Kvaliteten af vandet kontrolleres jævnligt, og i henhold til gældende lovgivning på området.

Vandkvalitet

Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 2 boringer, hvorfra der årligt indvindes ca. 25.000 m3 vand.

 

Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier der er fastlagt af de offentlige myndigheder omkring vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Der udføres følgende kontroltyper:

  • Normal kontrol på vandværket
  • Udvidet kontrol på vandværket
  • Kontrol med uorganiske sporstoffer
  • Kontrol med organiske mikro forureninger og
  • Begrænset kontrol.

 

Vandanalyse

Alle vandværkets målinger og lovpligtige kontroller findes i dag her: