Om vandværketIndvindingsmængde. 


I/S Korup-Bjødstrup Vandværk har en indvindingstilladelse på 37.000 m3. Vandværket har pt. En årlig oppumpet mængde på ca. 25.000 m3 årligt.

Forsyningsområde


Et mere detaljeret kort over forsyningsområdet kan ses her


Et vandforsyningsområde angiver det område, hvor et alment vandværk har ret og pligt til at forsyne forbrugere.


Beredskabsplan for vandforsyninger


Syddjurs kommune har udarbejdet en beredskabsplan som

Korup-Bjødstrup Vandværk følger. Gælder for perioden 2018 – 2021

Læs mere her

Vi vedlægger de originale tegninger fra landinspektøren.
Se plankort neden under.